Emailová adresa s ktorou sa prihlásite
Aby vás mohol prepravca kontaktovať s detailami Vašej jazdy
Heslo musí mať aspoň 8 znakov aspoň jedno číslo a písmeno
Heslo musí mať aspoň 8 znakov, 1 číslicu a nesmie pozostávať iba z čísel